Návod na inštaláciu trapézového plechu, ktorý by mal byť nápomocný každému, hľadajúcemu lacný plech na strechu alebo trapezový plech lacno

Rady pre montáž trapézového plechu

Trapézové plechy sú jedným z hlavných materiálov používaných pre ľahké konštrukcie – z viacerých dôvodov, medzi ktoré patrí aj ich veľmi jednoduchá montáž. Ale samozrejme, možno ste sa s týmto materiálom ešte nestretli, možno si nie ste úplne istí tým, čo robíte, a možno radšej vyhľadáte pomoc, ako by ste mali niečo pokaziť. Nižšie preto uvádzame krátky, jednoduchý návod na inštaláciu trapézového plechu, ktorý by mal byť nápomocný každému, hľadajúcemu lacný plech na strechu alebo trapezový plech lacno.

Jednou z veľkých výhod trapézových plechov pre používateľov je, že výrobcovia ich môžu vyrobiť presne v požadovanom rozmere. To tiež pomáha udržiavať nízke ceny, pretože nevzniká zbytočný odpad.

Je možné, ba dokonca pravdepodobné, že počas inštalácie a upevňovania budeme musieť plechy na mieste upraviť. Nikdy nepoužívajte náradie, ktoré plech zahrieva, pretože by mohlo dôjsť k jeho vážnemu poškodeniu. Namiesto toho používajte vibračné alebo rezacie nožnice na plechy, píly, ale nikdy nepoužívajte brúsny alebo rezací kotúč. Na odstránenie oceľových hoblín z trapézových plechov po tvarovaní sa odporúča použitie mäkkej kefy.

Zlaté pravidlo pre prvý namontovaný plech je, že okraj musí byť vždy rovnobežný s odkvapom. Druhý trapézový plech sa pripevní k prvému tak, aby sa na svojich pozdĺžnych okrajoch prekrývali a v spodnej časti tvorili rovnú, neprerušovanú líniu. Plechy sa pripevnia k strešnej konštrukcii pomocou samorezných skrutiek – a tak sa postupuje aj pri ostatných plechoch. Pri použití samorezných skrutiek je dobré vedieť, že do nich nemusíte – a ani by ste nemali – predvŕtať diery alebo ich zatĺkať. Ak potrebujete vykonať šikmé rezy, urobte tak až po úplnom zafixovaní plechu.