Tipy pre bezpečné a skladovanie trapézových plechov

Ako skladovať trapézové plechy?

Môže sa stať, že trapézové plechy sa nepoužijú hneď po dodaní. Trapézové plechy sú v podstate veľmi odolné výrobky, ale ak si chcete dlhodobo zachovať ich kvalitu, musíte pri ich skladovaní dodržiavať niekoľko jednoduchých, ale zásadných pravidiel.

Samozrejme, treba dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu plechov – preto je najlepšie plechy vždy opatrne zdvíhať ručne alebo pomocou spaniferu, bez použitia lán alebo reťazí a bez ukladania príliš veľkého počtu vrstiev.

Na ručnú manipuláciu s plechom sú potrebné minimálne dve osoby. Tí, ktorí sa rozhodnú prenášať ho sami, riskujú poškodenie farby aj deformáciu plechov. Treba tiež mať na pamäti, že na každý 1 m² trapézového plechu, ktorý sa má prepravovať, by mala byť jedna osoba.

Nielen pri preprave, ale aj pri skladovaní treba dbať na to, aby sa trapézové plechy nepoškriabali, nepoškodili, nepremáčkli, neprehýbali alebo nezlomili. Neukladajte ich na miestach, kde sú ťažko viditeľné a kde by na ne mohol niekto stúpiť alebo po nich prejsť vozidlom.

Trapézový plech vždy skladujte na suchom a dobre vetranom mieste. Je to potrebné, pretože aj počas krátkodobého skladovania musia byť trapézové plechy chránené pred vlhkosťou, ktorá môže mať podobu kondenzácie. Trapézové plechy sa odporúča skladovať naklonené, aby sa prípadná kondenzácia mohla dostať mimo povrchu plechu. Môže byť tiež užitočné skladovať trapézové plechy vo výške minimálne 20 cm nad zemou, aby ich prípadná nahromadená voda nemohla náhodne poškodiť.

Keďže základným materiálom kvalitných trapézových plechov je oceľ, počas skladovania nemôžu prísť do kontaktu s meďou. To by spôsobilo elektrochemickú koróziu, ktorá by plechy výrazne poškodila.

Počas skladovania by sa mala fólia z dosiek, ktoré boli z výroby opatrené ochrannou fóliou, odstrániť najneskôr po jednom mesiaci. A samozrejme, ani samotné plechy sa nedajú skladovať večne – mali by sa použiť najneskôr do jedného mesiaca.

Ak dodržíte všetky tieto pokyny, môžete po uskladnení pracovať s plnohodnotnými trapézovými plechmi, ktoré vám budú dobre slúžiť mnoho desaťročí, či už na strechy alebo fasády akejkoľvek budovy.